تولیدکننده ورق پت | آراد پلاست اسپادانا

شکل دهی ورق پت

شکل دهی ورق پت

پلی اتیلن ترفتالات جزء مواد ترموپلاستیک است بنابراین شکل دهی این ماده در حالت مذاب سیال صورت می گیرد و بـا سـرد شـدن مذاب سخت می شود. سیال جامد شده، قابل برگشت و قابل بازیافت است. همچنین پلـی اتـیلن ترفتـالات دارای محـدودیت حرارتـی است.

فرآیندهای شکل دهی پلی اتیلن ترفتالات عبارتند از :

  1. فرآیند شکل دهی دمشی (Molding Blow)
  2. فرآیند شکل دهی تزریقی (Molding Injection) 
  3. فرآیند شکل دهی تزریقی دمشی (Molding Blow Injection) 
  4. فرآیند تولید ورق (Sheet)
  5. فرآیند تولید فیلم (Film)

بهروز خسروی

بهروز خسروی