تولیدکننده ورق پت | آراد پلاست اسپادانا

ورق پلی استایرن (PP)

PolyStyrene

مانند PP است ولی می‌شکند و نوشیدنی و مایعات گرم نباید داخل آن ریخته شود.

مانند PP است ولی می‌شکند و نوشیدنی و مایعات گرم نباید داخل آن ریخته شود.